Over Brenda
Mijn naam is Brenda Kaptein, moeder en pleegmoeder van een dochter en een pleegdochter.

Een aantal jaren geleden merkte ik dat ik anders naar het gedrag van kinderen ben gaan kijken door mee te lopen met een systeemtherapeut.

Er wordt vaak over probleemgedrag gesproken, maar ik ben van mening dat gedrag een functie heeft. Met gedrag wil een kind (of ander gezinslid), laten zien dat er iets aan de hand is.
Gedrag kan komen vanuit een diagnose, maar ook vanuit patronen die zijn ontstaan in relaties met bijvoorbeeld ouders.
Vanuit deze benadering probeer ik inzicht te geven in patronen, maar proberen wij vooral samen deze patronen te doorbreken.

Wanneer het even niet lekker loopt wordt het gedrag niet altijd goed geïnterpreteerd waardoor de focus ligt op het gedrag, niet de oorzaak hiervan. Ik kijk naar het hele systeem (het gezin) en de voorgeschiedenis van alle gezinsleden.

“Optimale kansen voor iedereen is waar ik voor sta”

Vragen?

Neem gerust contact met mij op