Specialisaties
Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Spel is de taal van het kind. Lees meer. 

.
.

Psychomotorische Kindertherapie(PMKT)

In de psychomotorische kindertherapie is een vorm van vaktherapie. Vaktherapie is een manier van werken met gerichte interventies met vaktherapeutische middelen die het best passen bij het individuele kind, bijvoorbeeld lichaamsgericht spel, bewegings- en spelmaterialen, muzikale, sensorische en creatieve middelen.  Lees meer. 

Systeemtherapeutisch werker

De systeemtherapeutischwerker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch georiënteerde hulpverlener. Samen met het gezin brengt de systeemtherapeutisch werker zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering. Lees meer. 

.

Slapen

Heeft je kind moeite met inslapen? Doorslapen? Plast je kind s’ nachts in bed? Heeft je kind hinder van nachtangt of nachtmerries? Deze slaapproblemen kunnen het hele gezin op zijn kop zetten. Slapeloze nachten, onvoldoende rust en gedragsproblemen ten gevolge van slaapgebrek. Hoe heerlijk zou het zijn als je kind een goede nachtrust heeft, die het nodig heeft om zichzelf goed te kunnen ontwikkelen? Lees meer.

Zelfvertrouwen

Durf of kan ik het wel? Het lukt me nooit! Ik ben niet goed genoeg! Ik ben lelijk! Ik ben het niet waard om vrienden te hebben! Een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen kan je kind en zijn ontwikkeling behoorlijk in de weg staan. Het bepaald voor een groot deel hoe je in het leven staat en de wereld tegemoet treed. Hoe mooi zou het zijn als je kind met een positief zelfbeeld, vol zelfvertrouwen, de dingen doet die hij graag zou willen doen en groeit in zijn ontwikkeling? Lees meer. 

Emotieregulatie

Gevoelens en emoties? Wat zijn dat? Hoe gaat je kind hiermee om? Herken je ook dat gevoelens  en emoties ingewikkeld zijn? Dat zijn ze helemaal voor kinderen. Ze kunnen je kind overdonderen en invloed hebben op hun gedrag. Dit is niet altijd de manier waarop jouw kind of zijn omgeving dit zou willen. Hoe fijn zou het zijn als je kind hier mee weet om te gaan? Lees meer
.

Weerbaarheid

Durft je kind geen nee te zeggen en/of voor zichzelf op te komen? Laat je kind zich de wet voor schrijven door een ander? Laat hij anderen over zijn grenzen gaan? Denkt hij eerst aan de ander en weinig aan zichzelf? Kan je kind omgaan met kritiek en grapjes die anderen maken? Als je kind niet weerbaar is kan hij vervelende dingen mee maken die niet oké voelen. Dit heeft op zijn beurt weerslag op het welzijn van je kind. Hoe super zou het zijn als je kind weerbaar is en op komt voor zichzelf, zijn grenzen aan geeft, durft aan te geven wat hij wil en om kan gaan met grapjes en kritiek? Lees meer.

Prikkelverwerking

Moeite met aandacht en concentratie? Een dromer? Een vol hoofd? Druk in bewegen, hangerig of angstig in bewegen? Moeite met harde geluiden? Geen vieze handen willen hebben of juist lekker willen kliederen en vies worden? Hoe je kind omgaat met prikkels wisselt per situatie en prikkel. Is je kind gevoelig voor prikkels, een prikkel zoeker, een vermijder of gaat er van alles lang hem heen? Uitdagingen in de prikkelverwerking kunnen zeer vervelend zijn. Hoe heerlijk zou het zijn als dit je functioneren niet in de weg hoeft te staan. Lees meer.

Masterclasses

Ontdek de juiste koers met een Masterclass. Ben je op zoek naar meer informatie over een bepaald onderwerp? Wij verzorgen Masterclasses of Studiedagen voor ouders, leraren en andere professionals die werken met kinderen.  Lees meer.