Werkwijze 
Onderzoek- en opbouwfase

Na aanmelding vind er een intake plaats met de therapeut en de systeem therapeutisch werker. Als ouders hebben jullie daarna nog een aanvullend gesprek met de systeem therapeutisch werker om te kijken of en hoe zij jullie gezin kan ondersteunen tijdens het proces.

Jouw kind komt een aantal keren ter observatie bij de therapeut. Soms is er ook een observatie op school nodig. Daarnaast worden vragenlijsten gegeven aan jullie
als ouders en mogelijk ook naar school en andere betrokken partijen voor aanvullende informatie.

De uitkomst van het onderzoek leidt tot een persoonlijk advies en behandelplan, dat wordt besproken met jullie als ouders en mogelijk ander betrokken partijen. Na akkoord van het behandelplan start de behandeling. In de praktijk is dit meestal een in elkaar overlopend geheel.

Behandelfase en transfer

Als therapeut ‘lezen’ we het gedrag van je spelende kind. We begeleiden bij het uiten van wat jouw kind niet in woorden kan uitdrukken, zijn emoties te verwerken en stress te reguleren. Hierbij maken wij gebruik van een breed aanbod aan middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve middelen.

Jouw kind leert om oude patronen te vervangen door nieuwe ervaringen en krijgt hierbij bruikbare handvatten, die helpend zijn voor zijn ontwikkeling en het verdere leven. Jouw kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht weer verder.

Ervaring leert dat het betrekken van de omgeving bij de begeleiding van kinderen van grote waarde is. Tijdens het therapieproces en evaluatiemomenten proberen we jou als ouder zoveel mogelijk hulp en advies op maat te bieden. Jouw kind staat hierin centraal.

De systeem therapeutisch werker is er voor jou en je gezin. Zij gaan met jou als ouder kijken naar zaken waar jij tegen aan loopt en naar de krachten en kwaliteiten van jou
binnen het gezin. Dit vind plaats op onze locatie.

Daarnaast kan het zijn dat er nog extra ondersteuning thuis nodig is. Wij werken samen met externe ouderbegeleiders, die bij jullie thuis kunnen komen en vanuit daar jullie passende zorg op maat kunnen bieden.

Aanmelding

Via het contactformulier kun je je gegevens achterlaten en een verzoek doen tot aanmelding bij Ervarend Wijs. Geef in de omschrijving aan wie je aanmeld voor zorg, welke hulpvraag je hebt en welke in te zetten zorg je wenst. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen en de aanmeldformulieren toezenden. Ook zullen we je verder informeren over de gang van zaken.

Je kunt bij ons terecht met een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, de jeugdarts, POH-GGZ, ed. Ook kun je bij ons worden aangemeld door de gemeente afdeling jeugdzorg. Wij hebben een contract met Samen 14.

Wachtlijst

Aanmelding voor de wachtlijst gaat op volgorde van volledig geretourneerde ingevulde benodigde papieren.

De huidige wachttijden:

Systeemtherapie locatie Hengelo: 2 maanden

Speltherapie locatie Oldenzaal en Vriezenveen: 6 maanden

PMKT en Speltherapie locatie Hengelo: Wij hebben een wachtlijststop voor onbepaalde tijd in verband met de grote hoeveelheid aanmeldingen, die wij momenteel niet allemaal tijdig van zorg kunnen voorzien. Excuus voor het ongemak.

Coöperatie

Ervarend Wijs is een coöperatie, die een samenwerking heeft met meerdere zelfstandig hulpverleners. Het doel is om zorg op maat te leveren aan kind en gezin door een team van specialisten.

Vergoedingen

Begrijpelijk wil je graag helderheid over de investeringen die bij de behandelingen horen. Graag vertellen we je hier meer over. Het is soms mogelijk om zonder kosten een behandeling te krijgen. Wij zijn gecontracteerd met de gemeenten Samen 14. Helaas hebben wij dat momenteel nog niet met de gemeente Almelo en Hof van Twente. Overleg met uw gemeente of zorg bij ons ook mogelijk is vanuit een PGB. Bel of mail ons hier gerust over of laat een bericht achter via het contactformulier.