Werkwijze 
Onderzoek- en opbouwfase

Na aanmelding vind er een intake plaats en komt jouw kind een
aantal keren ter observatie. Soms is er ook een observatie op
school nodig. Daarnaast worden vragenlijsten gegeven aan jullie
als ouders en mogelijk ook naar school en andere betrokken
partijen voor aanvullende informatie.

De uitkomst van het onderzoek leidt tot een persoonlijk advies
en behandelplan, dat wordt besproken met jullie als ouders
en mogelijk ander betrokken partijen. Na akkoord van het
behandelplan start de behandeling.

Behandelfase en transfer

Als therapeut ‘lees’ ik het gedrag van je spelende kind.
Ik begeleid bij het uiten van wat jouw kind niet in woorden kan
uitdrukken, zijn emoties te verwerken en stress te reguleren.
Hierbij maak ik gebruik van een breed aanbod aan middelen,
zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve middelen.

Jouw kind leert om oude patronen
te vervangen door nieuwe ervaringen en krijgt hierbij bruikbare
handvatten, die helpend zijn voor zijn ontwikkeling en het verdere
leven. Jouw kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de
wereld en kan op eigen kracht weer verder.

Ervaring leert dat het betrekken van de omgeving bij de begeleiding van kinderen van grote waarde is. Tijdens de therapie en
evaluatiemomenten probeer ik jou als ouder zoveel mogelijk hulp en advies op maat te bieden. Jouw kind staat hierin centraal.

De ouderbegeleiders waarmee ik samen werk, zijn er voor jou
en je gezin. Zij gaan met jou als ouder kijken naar zaken waar jij
tegen aan loopt en naar de krachten en kwaliteiten van jou
binnen het gezin.

Vergoedingen

Begrijpelijk wil je graag helderheid over de investeringen die bij de behandelingen horen. Graag vertel ik je hier meer over. Het is soms mogelijk om zonder kosten een behandeling te krijgen. Bel me hier gerust over of laat een bericht achter via het contactformulier.