Systeemtherapeutisch werker

De systeemtherapeutischwerker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch georiƫnteerde hulpverlener. Samen met het gezin brengt de systeemtherapeutisch werker zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering.

 

Hierbij betrekt en activeert de systeemtherapeutisch werker belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen. Daarnaast fungeert de systeemtherapeutisch werker als spin in het web in de samenwerking tussen het privƩnetwerk en het professionele netwerk rondom een gezin(bron: https://www.nvrg.nl/systeemtherapeutisch-werker).

 

Als systeem therapeutisch werker bied Brenda bij ons gezinsbegeleiding en ouderbegeleiding. Ze kijk wat er nodig is in het gezin om gedrag te verklaren en patronen hierin te doorbreken. Daarnaast ben is ze pedagoog en kindercoach. Met enkele oefeningen en gesprekken kan ze aan de slag met bijvoorbeeld faalangst of concentratieproblemen. Ze heeft veel ervaring met kinderen met een hechtingsstoornis. Ze werkt traumasensitief. Ook kan ze oudertrainingen Traumasensitief Opvoeden geven indien gewenst.

 

Zie deze folder voor meer informatie over de werkwijze van de systeem therapeutisch werker.

Vragen?

 

Neem gerust contact op.