Vaktherapie
Vaktherapie

Vaktherapie is een manier van behandelen van psychosociale en psychische problematiek waarbij de nadruk ligt op doen en ervaren, en minder op praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je zo opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je leert bijvoorbeeld op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken(bron: https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=287115).

Psychomotorische Kindertherapie(PMKT)

In de psychomotorische kindertherapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met vaktherapeutische middelen die het best passen bij het individuele kind, bijvoorbeeld lichaamsgericht spel, bewegings- en spelmaterialen, muzikale, sensorische en creatieve middelen. Het kind doet binnen de relatie met de therapeut fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve en sociale ervaringen op, waarbij het kind spelenderwijs andere gedragspatronen ontwikkelt. Bijzonder aan PMKT is de ontwikkelingsgerichte manier van werken die aansluit op de belevingswereld van het kind. Het kind kan zich uiten zonder woorden en negatieve ervaringen verwerken. Het krijgt grip op zijn behoeftes en gevoelens (regulatie), gaat zichzelf beter begrijpen en accepteren en leert effectief communiceren met anderen, waardoor het kind zich verder kan ontwikkelen(bron: https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=287115).

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Spel is de taal van het kind. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk in vrijheid met speelgoed en expressiemateriaal kan spelen. De speltherapeut is voorspelbaar, heeft een empathische en accepterende grondhouding en volgt het kind in zijn spel. De therapeut brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. Doel van speltherapie is om een (potentieel/dreigende) gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken, te experimenteren met allerlei vormen van gedrag, waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven(bron: https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=287115).

Vragen?

Neem gerust contact op.